Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Spis treści

 

ZASADY REKRUTACJI

 pdf icon

 EGZAMIN WSTĘPNY 2022/2023

3. Egzamin wstępny

Egzamin wstępny do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w tym roku obejmuje jedynie część praktyczną i teoretyczną. W części praktycznej kandydaci wykonują prace plastyczne z rysunku, malarstwa, kompozycji na zadany przez komisję egzaminacyjną temat. W części teoretycznej sprawdzana będzie znajomość i zainteresowania kandydata historią sztuki i zjawiskami kulturalnymi w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej [zagadnienia zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły]. Podczas tej części egzaminu kandydat przedstawia również teczkę z pracami, które zostały wybrane podczas wcześniejszych konsultacji. Na egzamin kandydaci zgłaszają się z ważną legitymacją szkolną.

Terminarz egzaminów wstępnych:

Egzamin praktyczny: 11 czerwca 2022 roku | sobota

godzina: 9:00-13:00 gr.1 13:00-17:00 gr.2 | zbiórka i sprawdzenie obecności 30 min. wcześniej

miejsce: parter, sala wystawowa

Egzamin z historii sztuki: 13-15 czerwca 2022 roku | poniedziałek – środa

godzina: od 9:00 | prosimy przyjść ok. 30 min. wcześniej niż wyznaczona godzina

miejsce: 1 piętro, sala nr 104

EGZAMIN PRAKTYCZNY | 11 czerwca 2022 r.

Rysunek /godz. 9:00 – 10:00 oraz 13:00 - 14:00 (czas realizacji 60 minut)

Na egzamin z rysunku należy ze sobą przynieść:

     • 2 miękkie ołówki,
     • 2 twarde ołówki,
     • gumkę do gumowania,

Malarstwo / godz. 10:10 – 11:10 oraz 14:10 - 15:10 (czas realizacji 60 minut)

Na egzamin z malarstwa należy ze sobą przynieść:

     • farby wodne: akryle, tempery, plakatowe lub szkolne
     • pędzle, pojemnik na wodę,
     • paletę do mieszania kolorów,

Kompozycja / godz. 11:20 – 12:20 oraz 15:20 - 16:20 (czas realizacji 60 minut)

Na egzamin z kompozycji należy ze sobą przynieść:

     • nożyczki, klej,

EGZAMIN USTNY | 13-15 czerwca 2022 r.

Dzień i godzina egzaminu ustnego ustalona zostanie po zakończeniu konsultacji i widoczna będzie dla kandydatów po zalogowaniu się do systemu rekrutacji na stronie szkoły od 3 czerwca 2022 roku / informację będzie można uzyskać również telefonicznie

     • W czasie wypowiedzi ustnej sprawdzone zostaną zainteresowania kandydata wskazaną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturowymi 

Zagadnienia do egzaminu z historii sztuki

Lista zagadnień, na podstawie których tworzone będą pytania znajduje się na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA | Zagadnienia opracowano na bazie podstawie programowej kształcenia ogólnego szkoły podstawowej

  1. Rozpoznawanie i analiza najważniejszych stylów w architekturze europejskiej – romanizm, gotyk, renesans, barok, klasycyzm.
  2. Zabytki architektury w najbliższej okolicy i regionie.
  3. Ciekawa wystawa obejrzana w muzeum lub galerii.
  4. Charakterystyka i rozpoznawanie najważniejszych dziedzin plastyki: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film.
  5. Rozpoznawanie i charakterystyka twórczości: Rafaela, Michała Anioła, Rembrandt’a van Rijn, Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Claude’a Moneta, Pablo Picassa, Salvadora Dali, Zdzisława Beksińskiego.
  6. Mój ulubiony bohater literacki. Uzasadnienie wyboru.
  7. Przedstawienie ulubionej książki / obrazu / filmu.
  8. Najpopularniejsze dzieła sztuki – opis jednego przykładu wylosowanego z:
   − „Myśliciel” – August Rodin
   − „Wieża Babel” – Peter Brueghel
   − „Dama z łasiczką” – Leonardo da Vinci
   − „Rycerz, śmierć i diabeł” - Albrecht Dürer
   − „Amor i Psyche” - Albert Canova
   − „Apollo i Dafne” – Gianlorenzo Bernini
   − „Rejtan“ - Jan Matejko
   − „Wędrowiec nad morzem mgły" - Caspar David Friedrich
   − „Krzyk" – Edward Munch
   − „Portret małżonków Arnolfini” – Jan van Eyck
   − „Śmierć Sokratesa” – Luis David
   − „Kabaret Les Ambassedeurs" – Henry de Touleouse Lautreck
  9. Charakterystyka współczesnych/ awangardowych/ form wypowiedzi artystycznej: asamblaż, instalacja, happening, performance.
  10. Dziecko jako bohater wybranych dzieł malarskich i literackich.

Kryteria oceny:

poprawność kompozycji zadanego tematu | zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, koloru) | bogactwo środków ekspresji plastycznej | umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi

Punktacja: 

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej: 

rysunek: 0-20 punktów | malarstwo: 0-20 punktów | kompozycja: 0-20 punktów | maksymalnie z tej części można uzyskać 60 punktów (3 x 20)

wypowiedź na temat dziedzin sztuki czy zjawisk kulturowych: 0-10 punktów | e-teczka prac: 0-10 (za caly egzamin suma punktów = 80)

Pozytywne przejście rekrutacji: 

Warunkiem pozytywnego przejścia rekrutacji jest uzyskanie przez kandydata najmniej 40 punktów (50% punktów możliwych do uzyskania). Brak otrzymania punktów z którejkolwiek części egzaminu dyskwalifikuje kandydata.

Jeśli liczba kandydatów spełniających w/w warunek jest większa niż liczba wolnych miejsc w klasie liczy się ilość zdobytych punktów.

W przypadku kiedy na końcu listy znajdą się kandydaci o tej samej ilości punktów o przyjęciu decydują tzw. kryteria społeczne (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe z późn. zm., tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz 996 art. 142, art. 131 ust.2)