Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin Międzywojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

 

Regulamin Międzywojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblii pt. „I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia” (Ap 21,6 BE)

1. Założenia ogólne:
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w klasach 1-7, uczniów klas 2-3 klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponad gimnazjalnych.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy na jeden z wybranych, poniższych tematów:
Szkoły ponad gimnazjalne: - technika prace przestrzenna (nie rysunek) oraz grafika:
Szkoły Gimnazjalne i Podstawowe - prace plastyczne

Temat tegorocznego konkursu jest zaczerpnięty z Starego Testamentu:
„I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia” Ap 21,6 (BE).
można skorzystać też z następujących cytatów, które są powiązane tematycznie:
- „Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który przychodzi, Wszechmogący” Ap 1,8 (BE)
- „Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” Ap 22,13 (BE)


2. Organizator konkursu:
Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Archidiecezjalna Komisja Ekumeniczna i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej

3. Adresat konkursu i zakres tematyczny:
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych.
Konkurs odbędzie się w pięciu grupach wiekowych: Grupa pierwsza - dzieci przedszkolne i I kl. szkoły podstawowej; grupa druga - dzieci z klas II i III szkoły
podstawowej; grupa trzecia – dzieci z klas od IV do VI szkoły podstawowej, grupa czwarta - klasy gimnazjalne, grupa piąta młodzież ponad gimnazjalna (grupy wiekowe mogą ulec zmianie przy większej ilości prac).
Wg założeń organizatorów prace, które będą nagrodzone w konkursie będą wykorzystywane jako materiał edukacyjny dla młodzieży szkolnej na lekcjach religii
oraz zamieszczone w publikacjach związanych z ekumenizmem, w których będzie podane imię i nazwisko, wiek/klasa.


4. Cel Konkursu
- zachęcanie do lektury Pisma Świętego
- nawiązanie do tradycji związanych ze studiowaniem i dobrą znajomością ksiąg
biblijnych Starego i Nowego Testamentu
- kształtowanie i umacnianie wiary poprzez regularny kontakt ze Słowem Bożym
- zachęcenie uczniów do aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego
związanych z tą problematyką.
- promocji tolerancji i zrozumienia chrześcijan i religii.


5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
● konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych
● praca może być wykonana indywidualnie lub w zespole dwuosobowym
● do konkursu można zgłosić maksymalnie jedną pracę
● do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio w wersji oryginalnej niepublikowane; korzystanie z treści autorstwa innych osób wymaga powołania się na materiał źródłowy.

6. Zasady przeprowadzenia konkursu:
dotyczy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych:
- Praca powinna być wykonana w technice malarskiej – różnego rodzaju farby;  format: A-4 każda praca musi być zaopatrzona w metryczkę – wypisano czytelnie!
Szkoły ponad gimnazjalne:
- technika wykonania pracy: praca przestrzenna (nie rysunek)
- grafika komputerowa – zapisana w formacje JPG. Będą one drukowane w formacje A3. Prace należy nadesłać na konkurs na E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Sposób opisania prac konkursowych:
● praca powinna zawierać na odwrocie szczegółowe dane osobowe i adresowe zarówno uczestnika konkursu jak i opiekuna (katechety) i jednostki
organizacyjnej (Parafii czy szkoły) (również dane meilowe) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

8. Zasady oceny
● zgodność wykonanych prac z regulaminem,
● pomysłowość,
● wartość przekazu,
● czytelność przekazu,
● estetyka wykonania.


9. W konkursie przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia w każdej grupie
wiekowej


10. Terminy.
- Termin przekazania prac konkursowych - do dnia 25 marca 2018 r. na adres:
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach ul. Warszawska 18, PL 40-006
Katowice, tel./fax: 32 253 99 81, z dopiskiem: KONKURS; grafika zapisana w
JPG na adres E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Informacje o laureatach zostanie zamieszczona w formie elektronicznej w dniu
9.04.2018 r. na stronie internetowej www.katowice.luteranie.pl
- Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane podczas centralnego
nabożeństwa ekumenicznego na rozpoczęcie Ekumenicznych Dni Biblii w
dniu 15 kwietnia 2018 roku o godz. 16.30 w katedrze ewangelickiej
Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach ul. Warszawska 18. Rzeźby należy
odebrać do 15 października z parafii św. Szczepana Katowice-Bogucice. Prace
plastyczne i grafiki nie będą zwracane.


Nagrody:
o Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają nagrody plastyczne i związane
z tematyką biblijno-ekumeniczną;
o Rzeźby i grafiki nagrodzone i wyróżnione będą wystawione na ekspozycji
w katedrze ewangelickiej – kwiecień ;
o Rzeźby i grafiki nagrodzone i wyróżnione będą miały swoją wystawę w
Archidiecezjalnym Muzeum w Katowicach – wrzesień;
o Rzeźby i grafiki nagrodzone i wyróżnione będą opublikowane w katalogu
wystawy pokonkursowej;
o Autorzy Rzeźb i grafiki, które zostały nagrodzone i wyróżnione otrzymają
certyfikat wystawowy;
o Rysunki, rzeźby i grafiki nagrodzone i wyróżnione mogą być zamieszczone
w pozycjach książkowych związanych z ekumenizmem. Rzeźby i grafika
.................................... ....................................
..................................... (miejscowość, data)

.....................................
(imię, nazwisko, adres)

 

Oświadczenie
 o wyrażeniu zgody

na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację pracy

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101,
poz.926), oraz na publikację pracy.

.......................................
(podpis czytelny rodzica lub opiekuna)

Metryczka

Prosimy pisać czytelnie
Metryczkę proszę przykleić do pracy ucznia na odwrocie

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………….
Klasa: ………………………………………………….
Dane dotyczące szkoły: ………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Imię i nazwisko Katechety: ………………………………………………….
e-mail lub tel. katechety aby poinformować o wynikach: …………………………………………….