Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uwaga Konkurs!

Regulamin Międzywojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblii pt. „Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy” (Iz 66,13)


1. Założenia ogólne:
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w klasach 1-6, uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy na jeden z wybranych, poniższych tematów:
Szkoły ponad gimnazjalne: - technika prace przestrzenna (nie rysunek):
Szkoły Gimnazjalne i Podstawowe  - prace plastyczne

Temat tegorocznego konkursu jest zaczerpnięty z Starego Testamentu:
“Dam wam nowe serce i nowego ducha dam w wasze wnętrze” Ez 36,26 (BE)

można skorzystać też z następujących cytatów, które są powiązane tematycznie:

▪ „Dam im jedno serce i nowego ducha dam do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne” Ez 11,19 (BT)
▪ “Moją  tarczą jest Bóg, zbawca tych, którzy są prawego serca” Ps 7,11 (BE)
▪ “Rozpływam się niczym woda, wszystkie moje kości się rozsypują
▪ Moje serce jest podobne do wosku, roztapia się w moim wnętrzu” Ps 22,15 (BE)
▪ “Rozmyślaj nad poleceniami Pana i nade wszystko rozważaj Jego przykazania. On zaś umocni twoje serce będzie ci dane pragnienie mądrości” Syr 6,37 (BE)
▪ “Połóż mnie jak pieczęć na twym sercu, jak pieczęć na twym ramieniu. Bo miłość jak śmierć jest potężna, bezwzględna jak Szeol jej zazdrość. Jej iskry – iskrami ognia, Płomieniem przeogromnym.” Pnp 8,6 (BE)
▪ „W sercu rozumnego przebywa mądrość, pośród głupców pozwala się rozpoznać” Prz 14,33 (BE)

2. Organizator konkursu:
Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Archidiecezjalna Komisja Ekumeniczna i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej
3. Adresat konkursu i zakres tematyczny:
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych.
Konkurs odbędzie się w pięciu grupach wiekowych: Grupa pierwsza - dzieci przedszkolne i I kl. szkoły podstawowej; grupa druga - dzieci z klas II i III szkoły podstawowej; grupa trzecia – dzieci z klas od IV do VI szkoły podstawowej, grupa czwarta - klasy gimnazjalne, grupa piąta młodzież ponad gimnazjalna.
Wg założeń organizatorów prace, które będą nagrodzone w konkursie będą wykorzystywane jako materiał edukacyjny dla młodzieży szkolnej na lekcjach religii.
4. Cel Konkursu
- zachęcanie do lektury Pisma Świętego
- nawiązanie do tradycji związanych ze studiowaniem i dobrą znajomością ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu
- kształtowanie i umacnianie wiary poprzez regularny kontakt ze Słowem Bożym
- zachęcenie uczniów do aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego związanych z  tą problematyką.
5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
▪ konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych
▪ praca może być wykonana indywidualnie lub w zespole dwuosobowym
▪ do konkursu można zgłosić maksymalnie jedną pracę  
▪ do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio w wersji oryginalnej niepublikowane; korzystanie z treści autorstwa innych osób wymaga powołania się na materiał źródłowy.
6. Zasady przeprowadzenia konkursu:
● Praca powinna być wykonana w technice malarskiej – kredki, kredki świecowe, pastelowe;
● format: A-4
● szkoły ponad gimnazjalne, technika wykonania pracy: praca przestrzenna (nie rysunek)
 7. Sposób opisania prac konkursowych:
▪ praca powinna zawierać na odwrocie szczegółowe dane osobowe i adresowe zarówno uczestnika konkursu  jak i opiekuna (katechety) i jednostki organizacyjnej (Parafii czy szkoły) (również dane meilowe) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
8. Zasady oceny
▪ zgodność wykonanych prac z regulaminem,
▪ pomysłowość,
▪ wartość  przekazu,
▪ czytelność przekazu,
▪ estetyka wykonania.
9. W konkursie przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej

10. Terminy.
Termin przekazania prac konkursowych - do dnia 12 marca 2017 r. na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach ul. Warszawska 18, PL 40-006 Katowice, tel./fax: 32 253 99 81, z dopiskiem: KONKURS
Informacje o laureatach zostanie zamieszczona w formie elektronicznej w dniu 15.03.2017 r. na stronie internetowej www.katowice.luteranie.pl
Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego na rozpoczęcie Ekumenicznych Dni Biblii w dniu 19 marca 2017 roku o godz. 16.30 w katedrze ewangelickiej Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach ul. Warszawska 18

.....................................                                                                           ....................................
.....................................                                                                         (miejscowość, data)
.....................................
(imię, nazwisko, adres)

Oświadczenie
 o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację pracy

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926), oraz na publikację pracy.

.......................................
(podpis czytelny rodzica lub opiekuna)

Metryczka
Prosimy pisać czytelnie
Metryczkę proszę przykleić do pracy ucznia na odwrocie

Imię i nazwisko ucznia:           ………………………………………………….
Klasa:                                             ………………………………………………….
Dane dotyczące szkoły:           ………………………………………………….
                                                        ………………………………………………….
                                                        ………………………………………………….
                                                        ………………………………………………….
Imię i nazwisko Katechety:    ………………………………………………….
e-mail lub tel. katechety aby poinformować o wynikach: …………………………………………….