Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872) w odniesieniu do szkół artystycznych (§ 11ba, pkt 11a dodany w § 13) wprowadza się następujące zmiany w regulaminie rekrutacji do klasy 1 PLSP im. J. Pankiewicza w Katowicach na rok szkolny 2020/2021:

  • Przedłuża się termin składania elektronicznych wniosków o przyjęcie do klasy 1 PLSP w Katowicach do 10 czerwca 2020 roku.
  • Termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego wyznaczy dyrektor szkoły artystycznej, z tym że termin ten będzie musiał przypadać w okresie określonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
  • Termin egzaminu wstępnego ustala się na sobotęo 20 czerwca 2020 r., godz. 900
  • Szkoła artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia egzaminu wstępnego na stronie internetowej szkoły na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
  • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny do PLSP w Katowicach będzie obejmował wyłącznie egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.
  • W związku ze zniesieniem egzaminu teoretycznego z zakresu historii sztuki zmniejsza się liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata z 80 pkt. do 60 pkt. Tym samym minimum wymagane do zakwalifikowania się do klasy 1 PLSP w Katowicach wynosi 30 pkt.

ZOBACZ: REKRUTACJA HARMONOGRAM


 

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostaje przedłużone do 26 kwietnia br.

W dniu 9 kwietnia Ministerstwo Edukacji Narodowej podało do publicznej wiadomości informację o przełożeniu egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w sesji wiosennej. Szczegółowy harmonogram organizacji ww. egzaminów ukaże się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej cke.gov.pl nie później niż na trzy tygodnie przed egzaminem.

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego wprowadzone zostały zmiany do regulaminu rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach, zarządza się co następuje:

Próbny egzamin maturalny – na podstawie informacji MEN i CKE

Od 2 do 8 kwietnia br. odbędzie się próbny egzamin maturalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Dzięki próbnemu egzaminowi uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i przygotowania się do egzaminów.
Zachęcam wszystkich uczniów, aby podjęli próbę rozwiązania arkuszy maturalnych, szczególnie proszę, aby uczniowie, którzy otrzymają dodatkowe informacje od nauczycieli przedmiotu, potraktowali poważnie tę przedmaturalną próbę.