Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego wprowadzone zostały zmiany do regulaminu rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach, zarządza się co następuje:

Próbny egzamin maturalny – na podstawie informacji MEN i CKE

Od 2 do 8 kwietnia br. odbędzie się próbny egzamin maturalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Dzięki próbnemu egzaminowi uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i przygotowania się do egzaminów.
Zachęcam wszystkich uczniów, aby podjęli próbę rozwiązania arkuszy maturalnych, szczególnie proszę, aby uczniowie, którzy otrzymają dodatkowe informacje od nauczycieli przedmiotu, potraktowali poważnie tę przedmaturalną próbę.

Poniżej do pobrania pliki PDF z planem lekcji on-line
(aktualizacja 16 maja 2020)

 

 

Plan może ulec zmianie !!!

Katowice, 25 marca 2020 r.

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), zarządza się co następuje:

Od 25 marca wprowadza się obowiązek realizowania podstaw programowych przedmiotów ujętych w planie nauczania dla każdej klasy ZSP w Katowicach poprzez nauczanie na odległość.

Dalsza praca zdalna może być realizowana w dowolnej formie umożliwiającej kontakt z uczniem i otrzymywaniem od niego informacji zwrotnej, np. za pomocą ogólnie dostępnych platform, poprzez przesyłanie przygotowanych materiałów dydaktycznych oraz poprzez zlecanie zadań a następnie ich kontrolowanie.

Dla każdej klasy opracowano grafik kontaktów zdalnych, który zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym. W trosce o higienę pracy ucznia i nauczyciela opracowany plan uwzględnia m.in. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, określenie czasowe kontaktów.

Nauczyciele mają obowiązek monitorować aktywność uczniów oraz oceniać realizowane zadania.

Nauczyciele mają obowiązek przekazywać wychowawcom klas oraz dyrekcji szkoły informacje o uczniach, którzy uchylają się od udziału w nauczaniu na odległość. Wychowawcy zaś są zobowiązani do wyjaśnienia z rodzicami powodów takiej sytuacji.

Każdy uczeń, rodzic i nauczyciel zobowiązany jest do codziennego śledzenia komunikatów pojawiających się w dzienniku elektronicznym librus w godzinach 9-10 oraz 14-15. (wiadomości lub ogłoszenia) oraz na stronie www szkoły

Do 10 kwietnia ustala się ostateczną klasyfikację klas 4 LSP i 6 OSSP. Do tego czasu nauczyciele są zobowiązani do wystawienia ocen końcowych. Zaś wychowawcy proszeni są o podsumowanie działalności klas za cały etap edukacji w szkole.

Na chwilę obecną Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że do czasu ustania zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa, Centrum nie widzi możliwości powołania komisji, a tym samym możliwości przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo dyplomantów i członków komisji dyplomowych.

Drodzy rodzice i uczniowie, nauczyciele pozostają do waszej dyspozycji w godzinach 9-16, proszę pozwolić im po tym czasie na czas prywatny, poświęcony własnym rodzinom.

Dyrektor Edward Josefowski