Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Katowice, 25 marca 2020 r.

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), zarządza się co następuje:

Od 25 marca wprowadza się obowiązek realizowania podstaw programowych przedmiotów ujętych w planie nauczania dla każdej klasy ZSP w Katowicach poprzez nauczanie na odległość.

Dalsza praca zdalna może być realizowana w dowolnej formie umożliwiającej kontakt z uczniem i otrzymywaniem od niego informacji zwrotnej, np. za pomocą ogólnie dostępnych platform, poprzez przesyłanie przygotowanych materiałów dydaktycznych oraz poprzez zlecanie zadań a następnie ich kontrolowanie.

Dla każdej klasy opracowano grafik kontaktów zdalnych, który zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym. W trosce o higienę pracy ucznia i nauczyciela opracowany plan uwzględnia m.in. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, określenie czasowe kontaktów.

Nauczyciele mają obowiązek monitorować aktywność uczniów oraz oceniać realizowane zadania.

Nauczyciele mają obowiązek przekazywać wychowawcom klas oraz dyrekcji szkoły informacje o uczniach, którzy uchylają się od udziału w nauczaniu na odległość. Wychowawcy zaś są zobowiązani do wyjaśnienia z rodzicami powodów takiej sytuacji.

Każdy uczeń, rodzic i nauczyciel zobowiązany jest do codziennego śledzenia komunikatów pojawiających się w dzienniku elektronicznym librus w godzinach 9-10 oraz 14-15. (wiadomości lub ogłoszenia) oraz na stronie www szkoły

Do 10 kwietnia ustala się ostateczną klasyfikację klas 4 LSP i 6 OSSP. Do tego czasu nauczyciele są zobowiązani do wystawienia ocen końcowych. Zaś wychowawcy proszeni są o podsumowanie działalności klas za cały etap edukacji w szkole.

Na chwilę obecną Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że do czasu ustania zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa, Centrum nie widzi możliwości powołania komisji, a tym samym możliwości przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo dyplomantów i członków komisji dyplomowych.

Drodzy rodzice i uczniowie, nauczyciele pozostają do waszej dyspozycji w godzinach 9-16, proszę pozwolić im po tym czasie na czas prywatny, poświęcony własnym rodzinom.

Dyrektor Edward Josefowski