Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner zsp2016

3. Egzamin wstępny

Egzamin wstępny do Liceum Plastycznego jest podzielony na część praktyczną i teoretyczną. W części praktycznej kandydaci wykonują prace plastyczne z rysunku, malarstwa, kompozycji na zadany przez komisję egzaminacyjną temat. W części teoretycznej sprawdzana będzie znajomość i zainteresowania kandydata historią sztuki i zjawiskami kulturalnymi. w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum [zagadnienia zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły] Podczas tej części egzaminu kandydat przedstawia również teczkę z pracami, które zostały wybrane podczas wcześniejszych konsultacji. Na egzamin kandydaci zgłaszają się z ważną legitymacją szkolną.

Terminarz egzaminów wstępnych:

Egzamin praktyczny: 9 czerwca 2018 roku | sobota

godzina: 9:00-12:20 | zbiórka i sprawdzenie obecności 30 min. wcześniej 8:30
miejsce: parter, sala nr 4

Egzamin z historii sztuki: 11-13 czerwca 2018 roku | poniedziałek – wtorek - środa

godzina: od 9:00 | prosimy przyjść ok. 30 min. wcześniej niż wyznaczona godzina
miejsce: 1 piętro, sala nr 104

EGZAMIN PRAKTYCZNY | 9 czerwca 2018

Rysunek /godz. 9:00 – 10:00

Na egzamin z rysunku należy ze sobą przynieść:

− 2 miękkie ołówki,
− 2 twarde ołówki,
− gumkę do gumowania,
− kartkę formatu A3 zapewnia szkoła.

Malarstwo / godz. 10:10 – 11:10

Na egzamin z malarstwa należy ze sobą przynieść:

− farby plakatowe, pędzle, pojemnik na wodę,
− paletę do mieszania kolorów,
− kartkę formatu A3 zapewnia szkoła.

Kompozycja / godz. 11:20 – 12:20

Na egzamin z kompozycji należy ze sobą przynieść:

− narzędzia rysunkowe, ołówki, markery, mazaki, kredki,
− nożyczki, klej, kolorowe gazety itp.

EGZAMIN USTNY | 11-13 czerwca 2018

Dzień i godzina egzaminu ustnego ustalona zostanie po zakończeniu konsultacji i widoczna będzie dla kandydatów po zalogowaniu się do systemu rekrutacji na stronie szkoły od 1 czerwca 2018 roku / informację będzie można uzyskać również telefonicznie

− W czasie wypowiedzi ustnej sprawdzone zostaną zainteresowania kandydata wskazaną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi.
− Kandydat przedstawia również komisji teczkę z pracami, które zostały wybrane podczas wcześniejszych konsultacji.

Zagadnienia do egzaminu z historii sztuki

Lista zagadnień, na podstawie których tworzone będą pytania znajduje się na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA | Zagadnienia opracowano na bazie podstawie programowej kształcenia ogólnego szkoły gimnazjalnej

1. Rozpoznawanie i analiza najważniejszych stylów w architekturze europejskiej – romanizm, gotyk, renesans, barok, klasycyzm.
2. Zabytki architektury w najbliższej okolicy i regionie.
3. Ciekawa wystawa obejrzana w muzeum lub galerii.
4. Charakterystyka i rozpoznawanie najważniejszych dziedzin plastyki: malarstwo, grafika, rzeźba.
5. Rozpoznawanie i charakterystyka twórczości: Wita Stwosza, Rafaela, Michała Anioła, Petera Paula Rubensa, Giovanni Lorenzo Berniniego, Piotra Michałowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Claude’a Moneta, Pablo Picassa
6. Mój ulubiony bohater literacki. Uzasadnienie wyboru.
7. Przedstawienie ulubionej książki / obrazu.
8. Najpopularniejsze dzieła sztuki – prezentacja wybranego.
9. Przyroda jako inspiracja wybranych dzieł sztuki.
10. Dziecko jako bohater wybranych dzieł malarskich i literackich.

Kryteria oceny:

poprawność kompozycji zadanego tematu | zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, koloru) | bogactwo środków ekspresji plastycznej | umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi,

Punktacja:

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:
rysunek: 0-20 punktów | malarstwo: 0-20 punktów | kompozycja: 0-20 punktów |
wypowiedź na temat dziedzin sztuki czy zjawisk kulturalnych: 0-10 punktów | teczka prac: 0-10

Pozytywne przejście rekrutacji:

Warunkiem pozytywnego przejścia rekrutacji jest uzyskanie przez kandydata najmniej 40 punktów (50% punktów możliwych do uzyskania). Brak otrzymania punktów z którejkolwiek części egzaminu dyskwalifikuje kandydata.

jubi logo 360
plastyk.katowice.pl    copyright © 2013 debazan