Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Irena Rączka

irena raczkaDyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach w latach 1982-2012

Urodzona w Katowicach, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w miejscowym Liceum im. Marii Konopnickiej podjęła studia wyższe, najpierw w Krakowie, a następnie w Katowicach. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu tytułu mgra filologii polskiej rozpoczęła pracę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach w charakterze nauczyciela języka polskiego i historii z dodatkowym zadaniem prowadzenia biblioteki szkolnej.

Stale i sukcesywnie podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach dla nauczycieli języka polskiego i historii organizowanych przez COPSA, CEA, WOM, wyższe uczelnie i szkoły artystyczne, a także kursy komputerowe, metodyczne i w ramach WDN.

Ukończyła również studia podyplomowe z języka polskiego oraz w Akademii Ekonomicznej z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości w oświacie.

Przewodniczyła Komisji przedmiotów ogólnokształcących na terenie szkoły, prowadziła Zespół Przedmiotów Humanistycznych w OZMP Szkolnictwa Artystycznego, była członkiem Zespołu Psychologiczno – Badawczego OZMP oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego przy Ministrze Kultury.

Jako nauczyciel języka polskiego, realizując zadania dydaktyczne i wychowawcze, zbliżała młodzież do współczesnej literatury i dziedzictwa kulturowego, zapraszając wybitnych poetów i pisarzy na szkolne spotkania, pracowała nad przygotowaniem młodzieży wszechstronnie uzdolnionej do udziału w ogólnopolskich konkursach recytatorskich i teatralnych.

 

Drogą tajnego głosowania Rada Pedagogiczna szkoły wybrała ją w 1981 roku na stanowisko zastępcy dyrektora PLSP, natomiast w oparciu o votum zaufania Rady Pedagogicznej i w wyniku decyzji władz centralnych w 1982 roku objęła stanowisko dyrektora tego liceum..

W pierwszych latach kierowania szkołą zainicjowała wprowadzenie nowych kierunków w zakresie kształcenia artystycznego tzn. jubilerstwa, snycerstwa i technik graficznych, utrzymując dotychczasowe (metaloplastykę, formy użytkowe).

Aktywnie uczestniczyła w pracach nad reformą szkolnictwa artystycznego.

Przez cały czas zawiązywała i nadal utrzymuje kontakty ze szkołami zagranicznymi dla wymiany doświadczeń metodycznych, organizacji plenerów i wystaw, a tym samym - wykorzystania funduszy Unii Europejskiej.

Dziełem życia dyrektor mgr Ireny Rączki jest doprowadzenie do uzyskania decyzji o budowie nowej szkoły i jej realizacji. Batalia o nowy obiekt szkolny i jego lokalizację trwała wiele lat. Dopiero w 1989 roku udało jej się ostatecznie sprawę sfinalizować, a w końcowej fazie starań podjęła dodatkowo, zakończone pełnym sukcesem, próby o rozszerzenie budowy o część przeznaczoną dla Liceum Muzycznego.

Sejmowa Komisja Budżetowa znalazła środki, w 1992 roku Wojewoda zatwierdził założenia techniczno – ekonomiczne, a rok później przy poparciu Ministra Kultury i Sztuki oraz Centrum Edukacji Artystycznej otrzymano z Urzędu Miasta w Katowicach dokumenty związane z lokalizacją budowy obejmującą już obydwie szkoły, co w środowisku uznano za ogromny sukces.

Ostateczny plan realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego został zatwierdzony przez Prezydenta Katowic 16 sierpnia 1993 roku, a już w listopadzie przystąpiono do pierwszych wykopów i postęp prac był znaczny. Pod koniec poszczególnych lat zarejestrowano:

1994 r. – wykonanie kondygnacji piwnicznej,

1995 r. – segmenty osiągnęły wysokość parteru,

1996 r. – następuje znaczny postęp w budowie,

1997 r. (czerwiec) – odsłonięcie w budowanym obiekcie tablicy związanej z nadaniem szkole imienia Józefa Pankiewicza w ramach obchodów 50 – lecia jej istnienia,

1998 r. – przejęcie nowych budynków, ich zasiedlenie i początek eksploatacji,

1999 r. – szkoła muzyczna przeniosła się na Tysiąclecie,

2009 r. – otwarcie basenu dla uczniów i pracowników obu szkół (ZSP i ZPSM),

Przez okres budowy zabiegała o wyposażenie poszczególnych pracowni (metaloplastycznej, snycerskiej, jubilerskiej, technik graficznych, rysunku i malarstwa, rzeźby, komputerowych, fizyki, chemii, historii sztuki itd.) w profesjonalne urządzenia i osiągnęła cel.

Aktualnie, w oparciu o zaangażowane w życie szkoły i jej sukcesy: Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców realizuje ustalenia dotyczące projektów, takich jak np. Dni Europejskie, Zjednoczona Europa, Inspiracja Kulturą Francji, Żłobki Świata, Sielskie klimaty, Multimedia w sztuce, Dni otwarte, Przeglądy rysunku, malarstwa i rzeźby, Wystawy prac pedagogów. Utrzymuje twórcze kontakty z uczelniami i średnimi szkołami artystycznymi oraz innymi ośrodkami kultury.

Planuje i organizuje bieżącą działalność szkoły, dokonuje analizy wyników, dba o rozwój twórczych zdolności uczniów i o wykorzystanie ich potencjału, co jest jej głównym celem.

Uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy potwierdzane w zewnętrznych formach badania poziomu nauczania w zakresie kształcenia artystycznego i ogólnego.

Wysoko wykwalifikowana kadra zatrudniona w szkole przez dyrektor mgr Irenę Rączkę zapewnia właściwy rozwój uczniów, kształtowanie ich postawy moralnej i obywatelskiej.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej oraz licznymi nagrodami i wyróżnieniami Ministra Kultury i Sztuki, Dyrektora Centrum Edukacji Narodowej.