Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner zsp2016

2. Konsultacje dla kandydatów do klasy 1-szej Liceum Plastycznego

Od marca do końca maja w siedzibie szkoły odbywają się rozmowy z kandydatami do klasy 1-szej LP. Na konsultacje kandydaci do klasy 1-szej zgłaszają się osobiście, możliwa jest obecność rodzica. Na konsultacje należy przynieść teczkę z własnymi pracami (około 20 prac, może być więcej) wykonanymi w różnych technikach, które przedstawią szerokie zainteresowania artystyczne kandydata. Ponadto należy złożyć opisaną teczkę z dokumentami. Na konsultacjach zostaną kandydatowi wybrane prace do przedstawienia komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu teoretycznego. Kandydat zobowiązany jest przynajmniej raz przyjść na konsultacje. Przejście przez konsultacje umieszcza kandydata na liście przystępujących do egzaminów wstępnych.

Terminarz konsultacji:

Czas trwania konsultacji: 6 marca - 29 maja 2018 roku | każdy wtorek
Godziny konsultacji: 16:00-18:00
Miejsce konsultacji: parter, sala nr 1a
Konsultacje prowadzą nauczyciele przedmiotów artystyczno-zawodowych szkoły

Teczka z pracami:

Około 20 prac wykonanych w różnych technikach, które przedstawią zainteresowania artystyczne kandydata:

− malarstwo
− rysunek, szkice
− dokumentacja fotograficzna wykonanych rzeźb lub innych form przestrzennych
− fotografia, projektowanie i in.,
wykonane zdjęcia powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym / nie przeglądamy zdjęć na telefonie komórkowym!
Format prac dowolny | Prosimy nie zwijać prac w rulon!

Teczka z dokumentami:

− Arkusz rejestracyjny wydrukowany ze strony rekrutacja.plastyk.katowice.pl potwierdzony podpisami właściwych osób oraz pieczęciami [podanie do szkoły, kwestionariusz osobowy wraz z życiorysem, zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy 3 gimnazjum wraz z wyciągiem ocen z półrocza klasy 3 gimnazjum]
− świadectwo ukończenia klasy 2 gimnazjum [może być poświadczone ksero]
− zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk,
− 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres),
− Biała tekturowa teczka powinna być opisana w dolnym prawym rogu:

Kandydat do Liceum Plastycznego
Na rok szkolny 2018/2019
Imię i nazwisko

Po co i jakie zaświadczenie lekarskie jest wymagane?

Zaświadczenie lekarskie jest koniecznie, żeby przystąpić do egzaminów wstępnych. Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznej (farby, rozpuszczalniki, kwasy, kurz i pył) nie działa na kandydata niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk.

jubi logo 360
plastyk.katowice.pl    copyright © 2013 debazan